16 November 2012

Etika dan Nilai Murni: Usaha dan Daya Saing

Berusahalah sehingga berjaya
Jumpa lagi dalam siri Etika, Nilai Murni dan Bulan Integriti. Kali ini saya nak bercerita mengenai usaha dan daya saing secara ringkas.

Allah telah menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna di alam semesta ini.

Seseorang yang produktif tidak setakat berpuas hati dengan apa yang dicapainya sebaliknya mereka akan melipat gandakan usaha demi memperbaiki kualiti dan kuantiti produktiviti.

Begitu juga dengan seseorang yang mempunyai daya saing yang tinggi akan mengambil segala kesempatan yang datang kepadanya serta mencari peluang untuk terus meningkat.

Panduan dalam meningkatkan usaha dan daya saing seseorang adalah dengan sentiasa berusaha meningkatkan produktiviti, berusaha memperkemas dan menambahbaik sistem-sistem dan prosedur kerja sedia ada kepada yang lebih kompiten dan memastikan aset/ produk yang diguna/ dihasilkan mempunyai kualiti yang terbilang.

No comments: