Bicara Kita


Pandangan saya bangsa Melayu masa kini dalam kegawatan identiti dan ukhwah. Mungkin ramai yang tidak bersetuju tetapi saya tetap rasakan begitu apabila terdapat beberapa insiden dan petunjuk menuju kepepecahan bangsa. Habis bangsa maka akan hilang jugalah Tanah Melayu ini.

(15 Ramadan 1434 bersamaan 24 Julai 2013)


No comments: