17 September 2012

Penubuhan Malaysia

16 September 1963 penubuhan Malaysia dengan kemasukan Sabah dan Sarawak. Jadi apabila menyebut Malaysia, negara ini termasuk kedua-dua negeri tersebut. Jadi Malaysia mengandungi 3 daerah besar iaitu Semenanjung Malaysia (Tanah Melayu dulunya), Sabah dan Sarawak.

No comments: