23 April 2015

Waktu Perkhidmatan Veterinar Kerajaan Cheras.


Untuk makluman semua rakan-rakan dan tuan punya haiwan yang selalu mendapatkan rawatan dan perkhidmatan di Jabatan Veterinar Kerajaan di Cheras, maka operasi telah berubah lagi. Masa-masanya adalah seperti di atas. Ini mungkin disebabkan oleh kekurangan perawat. Kalau tidak silap saya dah 2 orang perawat yang berpindah dan belum berganti lagi. Saya sangat berharap agar perkara ini dapat diberikan perhatian memandangkan masa menunggu terlalu lama yang menyebabkan haiwan stress terutamanya pada hari Khamis.

No comments: