12 July 2012

Ikrar Integriti Perkhidmatan Awam

Rasa di antara kita yang mungkin terlupa bahawa perkhidmatan awam mempunyai ikrar mengenai integriti, atau mungkin juga kita kurang memaklumi akan wujudnya ikrar ini atau juga mungkin kita jarang-jarang mengikrarkannya. 

Sejak adanya ikrar itu adakah salah laku yang melibatkan integriti makin kurang atau tiada perubahan? saya mempersoalkan perkara ini kerana masih ada lagi salah laku integriti berlaku dan baru-baru ini ianya terjadi di pejabat saya.

Lebih terharu pejabat saya adalah berhadapan dengan IIM, iaitu Institut Integriti Malaysia.... ada kemungkinankah pegawai terlibat tidak perasan akan IIM itu atau susuk bangunan IIM itu tidak mengerunkan. Di bawah ini saya paparkan Ikrar Integriti tersebut. Sama-sama kita renunginya......
Kami, pegawai awam Malaysia, dengan sepenuh dan rela hati berikrar mempertahankan dan memperkukuhkan integriti perkhidmatan awam dengan mencegah dan membenteras segala bentuk rasuah, salah guna kuasa dan penyelewengan melalui tindakan yang berikut:

Pertama: Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah;

Kedua: Menutup semua ruang dan peluang yang memdedahkan kepada amalan rasuah;
Ketiga: Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undang-undang, peraturan dan etika jabatan;
Keempat: Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah;
Kelima: Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat integriti dan imej pegawai awam; dan
Keenam: Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilai-nilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan tugas.Blog Widget by LinkWithin

No comments: