29 December 2013

Ke Klinik Toyota Lagi


Kereta yang bersedia untuk di masukkan ke dalam bengkel untuk diselenggara. Pagi itu saya tiba awal di Klinik Toyota dan kenderaan masih lagi kurang.

Sedang diselenggara dan kali ini penyelenggaraan yang dilakukan adalah major daripada enjin, clush dan tayar.

Kelihatan beberapa bay yang masih kosong untuk menerima kenderaan toyota yang lain.

Kereta di naikkan untuk menukar minyak enjin.

No comments: