15 March 2014

Bengkel Penyediaan ABM 2015


Kebanyakan staf JPWPKL berkampung di KLIH selama 3 hari untuk menyempurnakan ABM 2015. Tapi sehingga hari akhir ABM tersebut masih lagi tidak dapat disiapkan.

Unit saya diwakili oleh saya, Cif Zali dan Mas.

No comments: